Produkty
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

 

Správce:

Miroslav Málek

www.mmilenium.cz

www.velkoobchodgastro.cz

Zelené údolí 1024

460 06 Liberec 6

tel.: 602 286 940, 485 135 337, 728 173 763

 

mm@mmilenium.cz

info@velkoobchodgastro.cz

 

IČ: 44587104

DIČ: CZ6802182277

místo podnikání: Zelené údolí 1024, Liberec 6, 460 06

Živnostenský list byl vydán Živnostenským úřadem Magistrátu města Liberce pod č. j. 06/ŽÚ/09847/01/F/SME ev. č. 350506-37221

 

Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailu. 

Tento výčet osobních údajů je pouze orientační a dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany správce se může lišit.

 

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro účely šíření informací do médií, poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností, 

vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek a pro ochranu oprávněných zájmů správce.

 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naší organizací 

nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Plnění smlouvy je také účelem zpracování Vašich osobních údajů.

 

K použití Vašich údajů k přímému marketingu (newsletter, obchodní sdělení) z naší strany dochází pouze na základě Vašeho souhlasu.

 

Za účelem efektivní reklamy užívá naše organizace cookies údaje o návštěvě webových stránek. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu deseti let od opadnutí účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, 

nevyplývá-li ze zákona či jiných předpis delší archivační lhůta.

 

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste správci poskytli nebo které správce zpracovává na základě jiného zdroje, kontaktujte prosím bezodkladně správce na e-mailové adrese mm@mmilenium.cz .

 

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. 

Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018


TOPlist