Chcete slevu? Napište nám e-mail s žádostí o nacenění konkrétní položky

MEDICARINE Dezinfekční přípravek 300 tablet orig. Ecolab

Kód: 6760
1 250 Kč / ks 1 513 Kč včetně DPH
Cena a termín na dotaz

Detailní informace

Detailní popis produktu

MEDICARINE Dezinfekční přípravek 300 tablet orig. Ecolab
.
MEDICARINE - dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru.
MEDICARINE je deklarován jako BIOCID.
Výhody pro uživatele:
je vysoce účinný a rychlý
účinnost na MRSA potvrzena v koncentraci 1 tableta/ 10 l vody s expozicí 5 minut !
vyniká snadným použitím a dobrou materiálovou snášenlivostí
je ekonomický
Spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV), fungicidní a tuberkulocidní.
Složení: účinná látka: dichlorisokyanurát sodný 99%, 1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g aktivního chlóru.
Návod k použití:
Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. 
Plochy omyjte a nechejte vyschnout, předměty ponořte do roztoku a následně opláchněte čistou vodou. 
Dezinfikované plochy předem očistěte a zbavte organických látek. Tabletu položte na sifón, zalijte vodou, nechejte působit co nejdéle.
Uživatelský komfort je možno zvýšit použitím vody o teplotě do 35 stupňů Celsia. 
Pro zvýšení čistící účinnosti pracovních roztoků dezinfekčního prostředku Medicarine doporučujeme kombinaci s neutrálními nebo mírně zásaditými (pH do 10,0) čistícími prostředky. 
Nemíchejte s kyselými čistícími prostředky.
.
Bezpečnostní upozornění:
Symbol Xn – zdraví škodlivý
Obsahuje dichlorisokyanurát sodný.
R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 36/37: Dráždí oči a dýchací orgány.
S 8: Uchovávejte obal suchý.
S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
Doba minimální trvanlivosti: 24 měsíců
Skladování: skladovat v originálním balení při teplotě 0°C až +25°C odděleně od kyselin. 
Odděleně od potravin. PE obaly je po vyprázdnění možno recyklovat v zařízeních k tomu určených. 
Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u příslušného okresního úřadu.
Balení: dóza s obsahem 300 tablet baleno v kartonu po 6 kusech
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 2 roky