Chcete slevu? Napište nám e-mail s žádostí o nacenění konkrétní položky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy mmilenium.cz  
 
Provozovatel internetového obchodu, mmilenium s.r.o., IČO: 08254532, DIČ: CZ08254532, 
Krajský soud v Ústí nad Labem: C 43776,
místo podnikání: Zelené údolí 1024, Liberec 6, 460 06, 
Živnostenský list CJ MML 124307/19, SZ CJ MML 124029/19 (dále jen „prodávající“) 
deklaruje na této stránce obchodní podmínky pro prodej svého zboží nabízeného prostřednictvím tohoto obchodu. 
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka (dále jen „kupující“) 
a jsou pro obě strany závazné. 
 
Kupní smlouva

Pouze návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na svých webových stránkách. 
Po vyplnění objednávkového formuláře a jeho úspěšného odeslání bude kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na uvedenou
e-mailovou adresu. 
Doručením tohoto zcela autom. e-mailu nedochází k uzavření kupní smlouvy, ta se uzavře až po doručení potvrzovacího e-mailu prodejcem.
Žijeme v nestabilní době.
Vliv covidových či jiných karantén nelze vyloučit.
Vliv nestabilní situace na Ukrajině a ve světě nelze vyloučit.
Vliv prudkých změn v cenách nafty nelze vyloučit.
Vliv extrémního zdražení cen zboží v nekontrolované míře nelze vyloučit.
A to ze dne na den.
Prodávající si vyhrazuje možnost ověřit si platnost objednávky, např. při vyšší hodnotě nebo větším počtu kusů. 
V takovém případě požádá kupujícího o potvrzení objednávky telefonicky či písemně. 
Pokud v takovém případě kupující objednávku nepotvrdí, stává se tato objednávka neplatnou.
Odesláním e-shopové objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 
včetně reklamačního řádu, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. 
Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi zde seznámit.
Prodávající i kupující mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 
Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele, či firmu 
a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele 
(např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů apod…).
 
Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době komerčním či jiným přepravcem, 
obvykle do 2 až 6 – ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. U neskladových položek a zejména u na zakázku vyráběného nerezového nábytku je dodací lhůta asi 3 týdny.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. 
Náklady na dopravu zboží hradí kupující. 
Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, pokud jej však zvolí nesprávně, prodávající jej upozorní a způsob dopravy a její cenu opraví,
aktuální ceník je uveden na stránkách prodávajícího v sekci DOPRAVA.
Cena dopravy se stanoví na základě množství a povahy zboží a řídí se platným ceníkem komerčního přepravce (PPL, DHL, Toptrans, Česká pošta).
Zvolení správné dopravy a stanovení její správné ceny prodávajícím je vedeno tzv. dobrou vůlí s přihlédnutím k bohatým zkušenostem v oboru.
Cenu dopravy nemůže stanovit laik s naivní představou o všech nebezpečích a souvislostech přepravy zboží!

Ceny dopravy na Slovensko jsou 1,5x ceny dopravy po ČR.

Způsob uhrazení ceny za zboží:

Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, 
na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit hotově, bylo -li sjednáno.

Zboží lze uhradit i tzv. ONLINE PLATBA KARTOU.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. 
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, tyto je možno sjednat samostatně.

Převzetí zboží:

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí a nejlépe za přítomnosti doručujícího řidiče. 
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, sepíše se za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, 
přičemž je nezbytné nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. 
Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. 
Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. 
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. 
Obecně - reklamovat dopravou poškozené zboží lze pouze do 2 dnů po doručení balíku a zjištění závady 
a to pouze písemnou cestou a řídí se výhradně reklamačním řádem přepravce (PPL, Toptrans, Česká Pošta, Toptrans, či jiným) 
a jen přepravce uzná, či neuzná oprávněnost poškození zboží dopravou.
 
Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), 
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, 
a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
Neplatí pro na zakázku vyráběné zboží (na zakázku vyráběný nerezový nábytek) a pozor na zvláštní ujednání u tzv. velkých strojů.

Záruka na zboží:

24 měsíců, není-li zboží zakoupeno na IČO a není-li komerčně používáno za účelem podnikání.
12 měsíců, je-li zboží zakoupeno na IČO, případně je-li komerčně používáno za účelem podnikání.

Reklamace:

Reklamace a reklamace v záruce se řeší obvyklým způsobem, v první řadě kupující oznámí prodávajícímu závadu na dodaném zboží písemně
s přesným popisem závady a číslem nákupního dokladu, je-li nutno doloží další náležitosti, např. výrobní štítek produktu.
Po dohodě se obě strany domluví na způsobu řešení opravy, či výměny zboží.
Kupující neposílá předmět reklamace živelně a bez upozornění.
Po oboustranné dohodě obou stran a lze-li předmět reklamace odeslat k prodávajícímu, zákazník jej odešle k opravě a to buďto k prodávajícímu,
nebo napřímo k výrobci, či dovozci, určuje prodávající. Dopravní náklady "tam" nese kupující, případně dle dohody. 
Dopravní náklady "zpět" nese prodávající, případně dle dohody.
Nelze-li jednoduše předmět reklamace odeslat k prodávajícímu a musí-li se záruční oprava provádět u kupujícího
(připojený konvektomat, připojená digestoř, připojený kotel), zajišťuje se oprava produktu přímo u kupujícího,
kupující ale hradí náklady na dopravu servisních pracovníků, nehradí náhradní díly a práci.
 
Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), 
má kupující - spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 
Neplatí pro na zakázku vyráběné zboží (na zakázku vyráběný nerezový nábytek) a pozor na zvláštní ujednání u tzv. velkých strojů.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
V takovém případě kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.
Zboží musí být vráceno zásadně nepoškozené, nepoužité, nepoužívané, zabalené v orig. obalu.
Zboží musí zcela a bez výhrad naplňovat podstatu pojmu "nové zboží". 

Pozor na zvláštní ujednání u tzv. velkých strojů: Kotle, sporáky, konvektomaty a myčky, všechny tzv. velké stroje lze vrátit pouze v orig. balení, nepoužité vč. nesloupaných ochranných fólií na orig. paletě v případě nesplnění této podmínky nelze zboží vrátit.

Skutečně vynaložené náklady spojené s dopravou vraceného zboží k prodávajícímu (náklady na přepravu) prodávající nehradí, neproplácí a nevrací 
(nafta doručovacího vozu již byla spálena a svou mzdu řidič komerčního, či jiného přepravce nevrátí).
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Kupující musí doručit vrácené zboží zpět k prodávajícímu a to na vlastní náklady a to pouze a jen po předchozí dohodě s prodávajícím a nikoliv na dobírku.
Prodávající zboží prohlédne a bude-li vše v pořádku, teprve nyní vrátí peníze kupujícímu na účet.
Skutečně vynaložené náklady spojené s dopravou zboží ke kupujícímu (náklady na přepravu) prodávající nehradí, neproplácí a nevrací 
(nafta doručovacího vozu již byla spálena a svou mzdu řidič komerčního, či jiného přepravce nevrátí).

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. 
Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. 
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. 
Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 
Uzavření smlouvy kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020