Těšíme se na spolupráci

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy mmilenium.cz  
 
Provozovatel internetového obchodu, mmilenium s.r.o., IČO: 08254532, DIČ: CZ08254532, 
Krajský soud v Ústí nad Labem: C 43776,
místo podnikání: Zelené údolí 1024, Liberec 6, 460 06, 
Živnostenský list CJ MML 124307/19, SZ CJ MML 124029/19 (dále jen „prodávající“) 
deklaruje na této stránce obchodní podmínky pro prodej svého zboží nabízeného prostřednictvím tohoto obchodu. 
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka (dále jen „kupující“) 
a jsou pro obě strany závazné. 

Ceny v našem e-shopu jsou primárně a výrazněji uvedeny bez DPH v aktuální sazbě, u každé položky uvádíme menším písmem i cenu vč. DPH.
 
Kupní smlouva

Pouze návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na svých webových stránkách. 
Po vyplnění objednávkového formuláře a jeho úspěšného odeslání bude kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na uvedenou
e-mailovou adresu. 
Doručením tohoto zcela autom. e-mailu nedochází k uzavření kupní smlouvy, ta se uzavře až po doručení potvrzovacího e-mailu prodejcem.
Prodávající si vyhrazuje možnost ověřit si platnost objednávky, např. při vyšší hodnotě nebo větším počtu kusů. 
V takovém případě požádá kupujícího o potvrzení objednávky telefonicky či písemně. 
Pokud v takovém případě kupující objednávku nepotvrdí, stává se tato objednávka neplatnou.
Odesláním e-shopové objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, 
včetně reklamačního řádu, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. 
Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi zde seznámit.
Prodávající i kupující mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 
Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele, či firmu 
a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele 
(např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů apod…).
 
Dodací lhůta:

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době komerčním či jiným přepravcem, 
obvykle do 2 až 6 – ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. U neskladových položek a zejména u na zakázku vyráběného nerezového nábytku je dodací lhůta asi 3 týdny.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. 
Náklady na dopravu zboží hradí kupující. 
Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, pokud jej však zvolí nesprávně, prodávající jej upozorní a způsob dopravy a její cenu opraví,
aktuální ceník je uveden na stránkách prodávajícího v sekci DOPRAVA.
Cena dopravy se stanoví na základě množství a povahy zboží a řídí se platným ceníkem komerčního přepravce (PPL, DHL, Toptrans, Česká pošta).
Zvolení správné dopravy a stanovení její správné ceny prodávajícím je vedeno tzv. dobrou vůlí s přihlédnutím k bohatým zkušenostem v oboru.
Cenu dopravy nemůže stanovit laik s naivní představou o všech nebezpečích a souvislostech přepravy zboží!

Ceny dopravy na Slovensko jsou 1,5x ceny dopravy po ČR.

Způsob uhrazení ceny za zboží:

Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, 
na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit hotově, bylo -li sjednáno.

Zboží lze uhradit i tzv. ONLINE PLATBA KARTOU.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. 
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, tyto je možno sjednat samostatně.

Převzetí zboží:

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí a nejlépe za přítomnosti doručujícího řidiče. 
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, sepíše se za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, 
přičemž je nezbytné nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. 
Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. 
Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. 
Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. 
Obecně - reklamovat dopravou poškozené zboží lze pouze do 2 dnů po doručení balíku a zjištění závady 
a to pouze písemnou cestou a řídí se výhradně reklamačním řádem přepravce (PPL, Toptrans, Česká Pošta, Toptrans, či jiným) 
a jen přepravce uzná, či neuzná oprávněnost poškození zboží dopravou.

Došlo poškozené zboží?

1, musíte nám ve lhůtě dvou dnů poškození písemně nahlásit
2, musíte poškození nafotit tak, aby bylo jasně zřetelné, jak bylo zboží zabalené,
    čím více fotek, tím lépe, fotíte kartony, výplně, proklady, fólie, vycpávky,
    krabici jako takovou, přepravní etiketu a zboží jako takové, vč. detailů,
    fotky nám zašlete emailem, či na telefon WhatsAppem
3, v řešení reklamace s námi musíte spolupracovat, na vyžádání doposlat vyžádané
4, do vyřešení nevyhazujete vše zmíněné, pro případnou kontrolu či revizi přepravce


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), 
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, 
a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
Neplatí pro na zakázku vyráběné zboží (na zakázku vyráběný nerezový nábytek) a pozor na zvláštní ujednání u tzv. velkých strojů.

Záruka na zboží:

24 měsíců, není-li zboží zakoupeno na IČO a není-li komerčně používáno za účelem podnikání.
12 měsíců, je-li zboží zakoupeno na IČO, případně je-li komerčně používáno za účelem podnikání.

Reklamace:

Reklamace a reklamace v záruce se řeší obvyklým způsobem, v první řadě kupující oznámí prodávajícímu závadu na dodaném zboží písemně
s přesným popisem závady a číslem nákupního dokladu, je-li nutno doloží další náležitosti, např. výrobní štítek produktu.
Po dohodě se obě strany domluví na způsobu řešení opravy, či výměny zboží.
Kupující neposílá předmět reklamace živelně a bez upozornění.
Po oboustranné dohodě obou stran a lze-li předmět reklamace odeslat k prodávajícímu, zákazník jej odešle k opravě a to buďto k prodávajícímu,
nebo napřímo k výrobci, či dovozci, určuje prodávající. Dopravní náklady "tam" nese kupující, případně dle dohody. 
Dopravní náklady "zpět" nese prodávající, případně dle dohody.
Nelze-li jednoduše předmět reklamace odeslat k prodávajícímu a musí-li se záruční oprava provádět u kupujícího
(připojený konvektomat, připojená digestoř, připojený kotel), zajišťuje se oprava produktu přímo u kupujícího,
kupující ale hradí náklady na dopravu servisních pracovníků, nehradí náhradní díly a práci.
 
Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), 
má kupující - spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 
Neplatí pro na zakázku vyráběné zboží (na zakázku vyráběný nerezový nábytek) a pozor na zvláštní ujednání u tzv. velkých strojů.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
V takovém případě kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.
Zboží musí být vráceno zásadně nepoškozené, nepoužité, nepoužívané, zabalené v orig. obalu.
Zboží musí zcela a bez výhrad naplňovat podstatu pojmu "nové zboží". 

Pozor na zvláštní ujednání u tzv. velkých strojů: Kotle, sporáky, konvektomaty a myčky, všechny tzv. velké stroje lze vrátit pouze v orig. balení, nepoužité vč. nesloupaných ochranných fólií na orig. paletě v případě nesplnění této podmínky nelze zboží vrátit.

Skutečně vynaložené náklady spojené s dopravou vraceného zboží k prodávajícímu (náklady na přepravu) prodávající nehradí, neproplácí a nevrací 
(nafta doručovacího vozu již byla spálena a svou mzdu řidič komerčního, či jiného přepravce nevrátí).
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Kupující musí doručit vrácené zboží zpět k prodávajícímu a to na vlastní náklady a to pouze a jen po předchozí dohodě s prodávajícím a nikoliv na dobírku.
Prodávající zboží prohlédne a bude-li vše v pořádku, teprve nyní vrátí peníze kupujícímu na účet.
Skutečně vynaložené náklady spojené s dopravou zboží ke kupujícímu (náklady na přepravu) prodávající nehradí, neproplácí a nevrací 
(nafta doručovacího vozu již byla spálena a svou mzdu řidič komerčního, či jiného přepravce nevrátí).

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. 
Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. 
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. 
Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 
Uzavření smlouvy kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020